Anonim
Ublox NINA-B2_Kombi2

„Предварително мига с u-blox софтуер за свързване, който поддържа случаи на използване като Beacon, GATT клиент, GATT сървър и сериен порт, Nina-B2 се конфигурира чрез AT команди над UART, без да изисква задълбочени познания за протокола Bluetooth“, каза фирмата.

Вграденото сигурно зареждане гарантира, че софтуерът е автентифициран от U-blox и следователно не е подправен, което осигурява сигурна работна среда за Bluetooth модула.

Ublox-Нина-B2 „С напредването на IoT и Bluetooth е ключова безжична технология, сигурността и обратната съвместимост остават ключови предизвикателства“, казва ръководителят на маркетинга на U-blox Стефан Берггрен. „Nina-B2 осигурява сигурност чрез своята защитена работна среда за зареждане и може да се свързва със старите устройства с двоен режим на Bluetooth, като едновременно управлява Bluetooth с ниска енергия и Bluetooth BR / EDR връзки.“

н

Модулът е или 10 х 10, 6 х 2, 2 мм (без антена) и 10 х 14 х 3, 8 мм (с антена, вижте снимките).

Той също така е съвместим с pin с други членове на семейството на u-blox Nina, което позволява той да бъде заменен за модули с техните различни радио технологии, като Wi-Fi.