Anonim

EW Daily News 21/01/2004 09:16:35 - Обзор на резултатите: AMD, Motorola, RF Micro
Обща информация за резултатите: AMD, Motorola, RF Micro News от ElectronicNews Online
QD нагоре 76 процента
AMD реализира своето бизнес начинание на Spansion, достигайки 1, 2 млрд. Долара приходи през четвъртото тримесечие, 76% годишна печалба и 26% последователна печалба.
Продажбите на Flash от 566 млн. Долара през Q4 нараснаха с 34 процента спрямо тримесечието и бяха с 161 процента спрямо периода преди година. AMD приписва ръста на увеличението на пазарния дял на Spansion на пазара в сегментите на безжичната и потребителската електроника и силния сезонен растеж.
Ако Spansion се счита за отделна компания през 2003 г., приходите му за годината са 1, 74 милиарда долара, което я прави 24-та по големина полупроводникова компания в света през 2003 г., заяви изследователската къща iSuppli.
Междувременно групата за изчислителни продукти на AMD допринесе за продажби от 581 млн. Долара, което е 38% повече спрямо Q4 2002 г. и 15% последователно при подобрени ASP и по-големи обеми.
Заслужава да се отбележи и нетният доход за Q4. Резултатите от $ 43 млн. Са значително подобрение в сравнение с Q4 2002 г., при което нетната загуба е 855 млн. Долара, и третото тримесечие на 2003 г., което отчита нетна загуба от 31 милиона долара.
За цялата година, приключила на 28 декември 2003 г., продажбите са се увеличили с 30 на сто от 2002 г. За фискалната 2003 г. AMD отчита продажби в размер на 3, 5 милиарда долара и нетна загуба от 274 милиона долара. AMD отчете продажби през 2002 г. от 2, 7 млрд. Долара и нетна загуба от 1, 3 млрд. Долара.

Тримесечните годишни приходи на Motorola растат
Motorola отчете продажби от 8 млрд. Долара през Q4 и нетни приходи от 489 млн. Долара, съобщиха от компанията.
През тримесечието се наблюдава увеличение на продажбите с четири на сто през годината и 17 на сто последователно. През периода преди година компанията отчете нетни приходи от $ 174 млн; през предходното тримесечие тя отчете печалба от 116 милиона долара.
С изключение на специални артикули, Motorola щеше да отчете печалба от $ 409 млн. За текущото тримесечие фирмата очаква продажбите за Q1 да спаднат от Q4, в диапазона от 6, 4 млрд. До 6, 8 млрд. Долара.
Продажбите на сегмента на полупроводниковите продукти на Motorola (SPS) бяха 1, 4 млрд. Долара, което е два процента повече от предходното тримесечие и 12% последователно. Поръчките са се увеличили с 14 на сто до 1, 4 милиарда долара, което се дължи основно на мрежовия пазар, заяви компанията. SPS отчете оперативни приходи от $ 25 милиона.
Сегментът на глобалните телекомуникационни решения на компанията отбеляза продажби от 1, 4 млрд. Долара през Q4, което е 11% повече спрямо предходното тримесечие и 30% последователно. Сякаш това не беше достатъчно, поръчките се увеличиха с 67 на сто до 1, 8 милиарда долара. Сегментът отчете оперативни приходи от 138 млн. Долара.
Продажбите на сегмент за широколентови комуникации (BCS) бяха 510 млн. Долара, което е четири процента повече в сравнение с предходното тримесечие и до 21% спрямо третото тримесечие. Поръчките нараснаха с 41% до $ 498 млн. Сегментът отчете оперативен доход от $ 40 милиона.
За цялата 2003 г. продажбите са били 27, 1 млрд. Долара, което е малко по-малко от продажбите от 27, 3 млрд. Долара през 2002 г. Пълнолетните нетни приходи са 893 млн. Долара, в сравнение с нетна загуба от 2, 5 милиарда долара през 2002 г.

RF Micro отчетите записват приходи
Благодарение на мобилните телефони, безжичният плейър RF Micro Devices отчете рекордни приходи от 193 млн. Долара, 32.3% увеличение спрямо предходната година и последователно увеличение с 18.1% през тримесечието на декември 2003 г.
Изключително сме доволни да съобщаваме непрекъснато тримесечни записи на приходи и приходи на акция, водени предимно от сезонната сила на пазара на мобилни телефони, инициативи за подобряване на брутния марж и контрол на разходите в цялата организация, заяви Боб Брюгерут, президент и изпълнителен директор на RF Micro устройства.
Нашата производителност в клетъчните усилватели е особено забележителна, което се доказва от увеличаването на пазарния дял и въвеждането на нови иновативни продукти.
Брутната печалба за тримесечието е 80, 4 млн. Долара, увеличение с 47, 8 на сто спрямо периода от предходната година и последователно увеличение с 26 на сто.
Нетният доход за тримесечието е $ 28.2 млн., В сравнение с нетна загуба от $ 5.2 млн. За съответното тримесечие на фискалната 2003 г.

н