Anonim

Широкото съдържание на проектите, финансирани от DTI за материали и процеси за изпълнение, е решено, но подробността все още предстои да бъде финализирана. Те ще заменят две програми, работещи в момента със стойност около? 12m.

Имаме нужда от индустриални партньорства, които да ни дадат насока към проекта, обясни д-р Крис Хънт. Имаме проект в широк план и знаем какви неща искаме да правим. Може би са параметрите на теста, а също и материалите … имаме нужда от такъв вид принос от индустрията.