Anonim

Създателят на периферни устройства (PDB) ще позволи на потребителите на инструментите Comet и Meteor на фирмата да създават периферни устройства като контролери за прекъсване, DMA двигатели, таймери, часовници и контролери за памет.

Проектирането на периферна периферия започва от високо ниво, като определя нейното поведение, I / O и функции. PDB извежда модел на периферията, който може да се използва от Комета и Метеор.

„Данните от нашите ранни осиновители показват, че времето за създаване на периферен модел може да бъде съкратено с до 75 на сто, като се използва периферно устройство за създаване на устройства“, заяви основателят на VaST и CTO Греъм Хелестран.

н

Междувременно Комета е модернизирана. Инструментът за електронно системно ниво (ESL) се използва за проектиране и разработване на хардуер, софтуер, механични и DSP подсистеми.

Инструментът създава прототип на виртуална система, което позволява на дизайнерите да правят компромиси между хардуер и софтуер в началото на цикъла на проектиране.

Версия 5.7 добавя поддръжка за модели на SystemC и тези, създадени от инструменти като PDB, докато потребителският интерфейс е подобрен.