Anonim

IAR Embedded Workbench вече поддържа всички устройства Atmel AVR32, включително семействата AP7 и UC3, и въвежда подобрена поддръжка за отстраняване на грешки при емулация и проследяване, проверка на кода до стандарта MISRA C: 2004, компилация с множество файлове и интегриране на IAR visualSTATE в IDE,

IAR Embedded Workbench за Atmel AVR32 е интегрирана среда за разработка (IDE) с инструменти за управление на проекти и редактор, комбиниран с високо оптимизиращ AVR32 компилатор, поддържащ C и C +, и включващ конфигурационни файлове за всички AVR32 устройства.

Версия 3.10 разполага с подобрена способност за отстраняване на грешки чрез поддръжка за най-новия емулатор AVR One на Atmel. Това включва поддръжка за Nano Trace и AUX буферирана и поточна функционалност на следи в AVR One модула.

н