Anonim

„С нивото на ресурсите, които в момента Бордът може да инвестира, не можем да очакваме да се конкурира на финансови условия със САЩ и Япония“, се казва в доклада. „Ето защо трябва да съсредоточим ресурсите в онези технологии, където Обединеното кралство има способността и капацитета да се конкурира на глобална сцена.“

В доклада се казва, че през втората година от функционирането му „Съветът и дейностите, които подкрепя, са започнали да оказват реално влияние“.

Правителството и бизнесът обаче трябва да „работят заедно по-ефективно в области, където Обединеното кралство има сила. Имаме нужда от много повече компании от Обединеното кралство, за да внесем повече иновации “.

н

В доклада се казва също, че една трета от научноизследователската и развойна дейност, проведена във Великобритания, сега се финансира от компании с чуждестранна собственост и, като работи с Великобритания за търговия и инвестиции, TSB иска допълнително да насърчи това.

Организацията вярва, че тя трябва да действа като „катализатор за увеличаване на бизнес НИРД“. Целта за това е 1, 7 на сто от БВП до 2014 г., но въз основа на текущите тенденции в доклада се казва, че постигането на това „ще бъде трудно“.