Anonim

Броят представлява значително подобрение от нетна загуба от 1.11 млрд. Долара (122.1 млрд. Йена) само преди една година. Нетните продажби се повишиха с 3, 2% до 43, 5 млрд. Долара (4, 77 трилиона йени) спрямо предходната финансова година.

Компанията кредитира възстановяването на по-високи продажби, в допълнение към широки финансови реформи, подобрена ефективност и много по-висока рентабилност в своите бизнес сегменти на електронни устройства и платформи. В резултат на тези фактори консолидираният оперативен доход нарасна с 49, 7 на сто до 1, 37 милиарда долара (150, 3 милиарда йени) спрямо предходната година.