Anonim
Image

Средствата ще дадат възможност на компанията със седалище в Дрезден да разшири своя екип, да ускори по-нататъшното развитие на техните решения и да завладее значителен пазарен дял чрез замяна на сегашната стандартна технология.

MCU изискват разширено задържане на данни, по-голям брой цикли на запис и задържане на данни, когато са изложени на екстремни температури.

eFlash изисква сложни производствени процеси и изостава от водещите CMOS от пет поколения, според FMC. Това затруднява миниатюризацията на MCU. Спомените на FMC са направени по стандартна CMOS технология и затова не пречат на миниатюризацията.

н

FMC предлага своята технология на фероелектрични полеви транзистори (FeFET). FeFET използват фероелектричните свойства на хафниевия оксид, за да трансформират съществуващите стандартни CMOS транзистори в ефективни клетки за памет.

CMOS транзисторите все още позволяват мащабиране според закона на Мур и така получените FeFET предлагат превъзходна производителност, висока плътност, ултра ниска консумация на енергия и екстремна стабилност на температурата. Ключът за превръщането на новия стандарт в тази индустрия е, че те дават възможност за по-нататъшно миниатюризиране на микроконтролерите.