Anonim

Финансирането на научните изследвания в дадена област в момента е обвързано пряко с броя на студентите, избрали да изучават темата в университета.

„Доколко можем да отговорим на изискванията на икономиката, много се обуславя от това колко капацитет има за осигуряване на научноизследователско лидерство и научно-изследователско обучение“, заяви пред EW професор Джон О'Райли, изпълнителен директор на EPSRC. Той каза, че широката изследователска база по някои теми е изложена на риск от фрагментиране.

„Можем да стигнем до ситуация, в която някои важни за промишлеността и икономиката области или не са покрити или са толкова слабо покрити, че не отговарят на необходимостта.“

н

Като пример за вида на мерките, които може да предприеме, O'Reilly предложи EPSRC да създаде „изследователски лекции“ и да предостави значителни грантове и постдокторски позиции.