Anonim
Image

Изследователите използваха свръхпроводящи елементи на съединителната верига на Джозефсън (виж снимката), за да създадат система от два „заплетени“ квантови бита или кубити, в които състоянието на всеки може да бъде прочетено едновременно.

Кубитът може да съществува едновременно и като 0 и 1, и операция, извършена в заплетена система, се извършва във всички възможни състояния едновременно.

Едновременното отчитане е от решаващо значение за полезен квантов компютър, но досега е постигнато само отчитане на 1 кубит, тъй като изследването на един кубит нарушава състоянието на всички останали.

н

Робърт Макдермот и колегите му от UCSB и NIST изследваха енергийните състояния на тяхната двукубитна система чрез прилагане на импулс на наносекунда напрежение и откриване на малки промени в магнитното поле чрез трансформаторна намотка, включена в кубита.