Anonim

Подобренията на чипове на FPD-Link III ще задействат часовник, данни и I2C двупосочни контролни сигнали в реално време за единична диференциална двойка.

„Дизайнерите на системите за автомобилна безопасност вече могат да свързват камери и дисплеи към електронен блок за управление (ECU) с минимални режийни разходи и по-малко проводници“, каза доставчикът.

Сериализаторът DS90UB901Q и десериализаторът DS90UB902Q са предназначени за автомобилни системи с камера с 14-битова дълбочина на цвета.

н

Чипсетът използва циклична проверка на излишъка (CRC) за валидиране и наблюдение на целостта на данните и елиминира необходимостта от допълнителен контролен проводник към модула на камерата.

Съществува и собствена технология за заден канал, способна да осигурява непрекъсната комуникация в реално време между няколко отдалечени глави на камерата и ECU.

Комуникациите в реално време се използват за синхронизиране на множество камери за странично виждане и задно виждане, като позволяват зашиване на изображения, което осигурява изглед „птичи поглед“, за да помогне на шофьорите със слепи петна, заминаване по лентата, избягване на сблъсък и паркиране.