Anonim
Image

Ключово за развитието е, че тези заболявания унищожават само фоторецепторите на окото и оставят неговите слоеве неврони за обработка на изображения непокътнати.

В очите фоторецепторите са точно отзад.

Биоелектрическите сигнали излизат напред, в прозрачни слоеве неврони и съединителни нерви, които лежат отгоре.

н

Чипът, който е с размери 3 mm и дебелина 50 μm, има 70 µm стъпка 40 × 40 фотодиоден масив, плюс съответна електродна решетка.

Плъзгайки това под невроновия слой, между невроните и повредените фоторецептори, имплантът може както да получава изображения, фокусирани от съществуващата оптична система на окото, така и да инжектира сигнали директно в оригиналните неврони.

Според компанията, фотодиодите с такъв размер не могат да произведат достатъчна мощност за директно стимулиране на неврони, така че чипът включва кондициониране на сигнала и трябва да получава енергия от външен източник.

Това се осигурява по протежение на кабел, който излиза през страната на очната ябълка и се води до индуктивно свързан приемник на захранване под кожата в близост до ухото на субектите.

„Към всяко пикселно поле се приписват две фотоклетки, една усилваща верига и стимулиращ електрод“, заявиха от фирмата. „Микрочипът дава визуално поле от около 12 °, което позволява мобилност и разпознаване на обекти в пространството.“

Предвидени са допълнителни експерименти, при които захранването ще бъде свързано или прехвърлено към чипа директно.
Itemid-54170-getasset