Anonim
Chip manufacturing equipment sales reach all-time high

За втора поредна година Корея претендира за най-големия пазар на ново полупроводниково оборудване с продажби от 17, 71 милиарда долара, следван от Китай, който се покачва да стане вторият най-голям пазар на оборудване за първи път с продажби от 13, 11 милиарда долара.

Тайван падна от втората през 2017 г. на трета позиция с продажби от 10, 17 милиарда долара.

Годишните разходни ставки се увеличават за Китай, Япония, Останалия свят (предимно Югоизточна Азия), Европа и Северна Америка. В Тайван и Южна Корея обаче пазарите за ново оборудване се договориха.

н

Класацията на пазара на оборудване за 2018 г. за Япония, Северна Америка, Европа и Останалия свят остана непроменена от 2017 г.

Продажбите на пазарния сегмент за глобално оборудване за обработка на вафли нараснаха с 15%, докато други продажби от предния сегмент скочиха с 9%.

Продажбите на тестово оборудване се увеличиха с 20%, тъй като продажбите на монтаж и опаковки се увеличиха с 2%.

Данните за годишните фактуриране по региони в милиарди щатски долари с годишни проценти спрямо годината по региони са, както следва:

област20182017% Промяна
Южна Кореа17.7117.95-1%
Китай13.118.2359%
Тайван10.1711.49-12
Япония9.476.4946%
Северна Америка5.835.594%
Европа4.223.6715%
Останалия свят4.043.2026%
Обща сума64.5356.6214%