Anonim

„B2B отпадъците и опасните битови отпадъци ще трябва да бъдат рециклирани от 1 април 2007 г.“, каза Викс Климентс от фирмата за съответствие на околната среда пред EW.

За информация относно WEEE във Великобритания вижте тук

От Агенцията по околна среда заявиха, че с регистрацията на WEEE всички производители трябва да са се присъединили към схема за съответствие преди датата на април. „Всяка компания в Обединеното кралство, която произвежда, внася или препродажби електрическо и електронно оборудване, се нарича производител и ще трябва да се присъедини към одобрена схема за съответствие на производителите до 15 март 2007 г.“, заяви Агенцията.

н

„За целта ще трябва да платите такса за регистрация на схемата и да предоставите данни за това колко електрическо и електронно оборудване пускате на пазара всяка календарна година“, казаха от Агенцията.

Опасните битови отпадъци, които ще бъдат разделени в пунктовете за прехвърляне на отпадъци, включват озоноразрушаващи вещества, като в хладилник / фризери, CRT и флуоресцентни тръби. Пълният текст на директивите за ОЕЕО вижте тук