Anonim

Компанията, известна по-рано като автоматични паралелни дизайни, също разкри, че Nvidia и Xilinx са сред клиентите, използващи библиотеката CellMath в дизайна на следващото поколение.

„Има клас ИС, където спецификациите са пряко обвързани с качеството на математическата реализация в силикона, а тези чипове са в графичните и високопроизводителни процесорни области“, обясни Дейв Бюро, изпълнителен директор на Arithmatica. „Нашият екип излезе с някои основни пробиви в начина на прилагане на математиката в силикона, особено по отношение на добавянето и умножението, и по-добри начини за прилагане на плаваща запетая.“

Nvidia твърди, че използвайки CellMath, тя е спестила площ между 20 и 30 на сто в своите устройства от следващо поколение, еквивалентни на „повече от поколение на процесите“, каза Burow. Технологията е предоставена като мрежа от вериги Verilog на ниво порта и не зависи от конкретния процес и използваната библиотека.

н